Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67 €

Any d'inici

Curs 2009-10

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Castellà (90%) / Català (5%) / Anglès (5%)

Places

20

Coordinació

Pedro Élez Martínez etseafiv.coordmgiia@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Formació dual
Formació dual
Formació dual
Estudis en simultaneïtat
Estudis en simultaneïtat
Estudis en simultaneïtat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Els estudis del Màster en Gestió i Innovació en la Industria Alimentària de la Universitat de Lleida es varen iniciar el curs 2008/09, d'acord amb les directrius derivades de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Després de 15 anys s'ha volgut aprofitar l'experiencia acadèmica adquirida, de tal manera que en el curs 2022-23 el màster s'impartirà amb un pla d'estudis totalment renovat, una vegada ha estat reverificat per AQU. L'objectiu d'aquesta reforma és aconseguir que els titulats i titulades en el màster tinguin una formació més intensa en  coneixements i habilitats pràctiques i transversals per poder desenvolupar tasques professionals com a tècnics de producció, de qualitat i de R+D en les indústries alimentàries en particular i en totes les entitats i organismes relacionats amb el sector alimentari en general.

L’alimentari és el sector industrial més estretament lligat als estils de vida de la societat. La indústria agroalimentària té bona salut, però també té la necessitat ineludible d’adaptació contínua. Aquesta adaptació –que es tradueix en innovació– és necessària per acomodar-se als vertiginosos canvis que experimenten els hàbits alimentaris, totalment supeditats al ritme de vida actual.

Un 20% del que gasten els espanyols es destina a l’alimentació. Els canvis en les estructures familiars es presenten com un factor important que cal tindre en compte. Tots els experts apunten a la recerca i el desenvolupament com el repte del sector per aconseguir que les empreses puguin adaptar els seus productes a les demandes vitals dels consumidors. L’obsessió per la seguretat és un dels trets característics de la indústria de l’alimentació. La creativitat ha d’estar supeditada a la qualitat, a la seguretat i a la comoditat. L’augment del nivell de vida va lligat a una major capacitat de despesa en productes bàsics, però amb més valor afegit i millors presentacions, vida útil, sabor, etc., qualitats que s’assoleixen a través d’una gestió, una innovació i un desenvolupament tecnològic correctes.

La indústria alimentària mira cap a l’increment de la qualitat dels seus productes, la millora de la confiança dels consumidors, la promoció de la modernització, el seu desenvolupament tecnològic i la seua adequació mediambiental.