Pla d'estudis i guies docents

Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària (MGIIA), 60 ECTS, 1 curs acadèmic  

El pla d’estudis preveu un únic itinerari, estructurat en cinc mòduls obligatoris. L’estructura és la següent:

  ECTS Període

MÒDUL 1. QUALITAT I CONSUMIDOR

Qualitat i Innovació Alimentària
Seguretat Alimentària
Alimentació i Salut

15 octubre-desembre 2023

MÒDUL 2. TECNOLOGIA I SOSTENIBILITAT

Innovació en Tecnologies d'Elaboració d'Aliments
Sostenibilitat en la Indústria Alimentària

12 gener-maig 2024

MÒDUL 3. DISSENY I FORMULACIÓ D'ALIMENTS

Formulació, disseny i desenvolupament de productes alimentaris
Desenvolupament de prototips

12 gener-maig 2024

MÒDUL 4. PRÀCTIQUES EXTERNES

9 a concretar amb l'estudiant
MÒDUL 5. TREBALL FINAL DE MÀSTER 12 Data límit de defensa: 30 setembre 2024

Curs 2023-2024

???label.docentes.curso???
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102231 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA C 6
PRIMER CURS
13123 QUALITAT I INNOVACIÓ ALIMENTÀRIA B 6
13124 SEGURETAT ALIMENTÀRIA B 6
13125 ALIMENTACIÓ I SALUT B 3
13130 PRÀCTIQUES EXTERNES B 9
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13126 INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES D'ELABORACIÓ D'ALIMENTS B 9
13127 SOSTENIBILITAT EN LA INDUSTRIA ALIMENTÀRIA B 3
13128 FORMULACIÓ, DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS B 9
13129 DESENVOLUPAMENT DE PROTOTIPS B 3
13130 PRÀCTIQUES EXTERNES B 9
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13130 PRÀCTIQUES EXTERNES B 9
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13131 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12