Exàmens

S'informarà de la data dels exàmens ordinaris al començament de cada assignatura. Els exàmens de recuperació estan establerts als horaris del curs 2023-24

S'informarà de la data dels exàmens ordinaris al començament de cada assignatura. Els exàmens de recuperació estan establerts als horaris del curs 2022-23