Horaris

El màster començarà el 2 d'octubre de 2023 amb la jornada d'acollida (el 6 de setembre per als estudiants que cursen el complement de formació Processos en la Indústria Alimentària) i acabarà el 23 de maig de 2024. El màster s’imparteix preferentment de dilluns a dimecres en horari de tarda (16-20 h). Excepcionalment, algunes visites a empreses poden requerir de disponibilitat al matí.

Per superar el màster, s'ha d'assistir com a mínim al 80% de les classes presencials.

Lloc d'impartició: edifici 4 campus ETSEA, aula 4.1.03