Formació dual

La formació conjunta Universitat-Empresa és una opció per la qual el programa formatiu dels alumnes del Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària contempla de forma integrada l'activitat acadèmica ordinària a la Universitat i l'aprenentatge pràctic en el marc de l'empresa

Aquesta activitat de formació es desenvolupa dins del marc de les activitats de les pràctiques externes, el Treball Final de Màster i una assignatura de la resta de mòduls en format intensiu i pre-professional (27-30 ECTS). L'estudiant s'incorpora de forma simultània i alterna a les activitats acadèmiques del Màster i a l'activitat de formació pràctica en l'empresa sota un protocol de formació avalat pel tutor de la Universitat i el tutor de l'Empresa.

 

FORMACIÓ MODULAR EN L’ÀMBIT ACADÈMIC

QUALITAT I CONSUMIDOR

TECNOLOGIA I SOSTENIBILITAT DISSENY I FORMULACIÓ D'ALIMENTS

36-39 ECTS

 

FORMACIÓ MODULAR PRÀCTICA A L’EMPRESA

Substitució d'assignatures (6-9 ECTS)

Qualitat i innovació alimentària (6 ECTS)

Seguretat Alimentària (6 ECTS)

Innovació en tecnologies d'elaboració d' aliments (9 ECTS)

Formulació, disseny i desenvolupament de productes alimentaris (9 ECTS)

Pràctiques externes

(9 ECTS)

Treball final de màster

(12 ECTS)